Tillverkning

Vi har lång erfarenhet av produktion och stor kompetens på alla de ingående delarna i en produktionskedja. Alla steg är lika viktiga för att produkten ska tillverkas på ett rationellt och tillförlitligt sätt. 

Produktionsunderlagt
Att montera en tillförlitlig produkt kräver att underlaget är lätt att förstå, innefattar samtliga arbetsmoment och alltid är ”up-to-date”. Det är viktigt oavsett om produkten tillverkas i 50 eller 5000 enheter/år.

Inköp
Ett av de grundläggande stegen i all produktion är att få tag i komponenter.

Vi har under åren skapat goda kontakter med leverantörer till elektronikbranschen. Vårt inköp har stor kompetens inom elektronik och ny teknik. Det gör att vi har en fördel redan vid konstruktionstillfället samt även vid den löpande produktionen.

Prototyper
Vi monterar snabbt och säkert upp prototyper med hjälp av våra erfarna montörer. Här tas även hänsyn till att produkten ska kunna tillverkas på ett rationellt sätt när serietillverkning tar vid. Vi dokumenterar och kommenterar produkten ur bästa monteringssynvinkel.

Systemmontage
Vi har lång erfarenhet av systemmontage där vi många produkter har FDA krav.

Test
En produktionstest bör säkerställa att en väl fungerande produkt levereras. Olika produkter testas på olika sätt, det är viktigt att produkten även fungerar efter en längre tids användning.

Rationell tillverkning
Med den erfarenhet vi har av både konstruktion och produktion ser vi till att konstruera produkter med tillverkning i åtanke. Vi kan även hjälpa till med att förbättra en befintlig produkt så den blir mer rationell att tillverka. Ny teknik och nya komponenter kan vara del av detta.

Inbränning
För att vidare testa produkten kan vi hjälpa till med en inbränningsprocess. Detta minskar de fel som kan uppstå efter en kort tids användning.

 ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in