Testutveckling

Ingen tillverkningsprocess är helt felfri, därför måste produkten som tillverkas testas på något sätt. Det kan göras av leverantören, av dig själv eller i värsta fall av din kund. Vi anser att ju tidigare i kedjan produkten testas desto lägre blir din totala kostnad. Vi använder moderna verktyg som LabVIEW, fixturer för funktionstest och inbränning vilka anpassas efter budget och tillverkningsvolym. Samtliga produkter som lämnar vår tillverkning testas på något sätt.

Testfixtur
Vi bygger upp en lämplig testjigg eller fixtur beroende på din budget, antal kort som ska testas och vilken tid testen får ta. Numera använder vi oftast funktionstest i kombination med optisk avsyning och inbränning eller klimatcykling.

Testmjukvara
Vi använder LabVIEW till att styra mätinstrument och testjiggar samt för kommunikation med eventuell mikroprocessor på det testade kortet.

Testinstruktion
I samarbete mellan våra tekniker och testutvecklare dokumenteras testförfarandet till en lättförståelig testinstruktion.

Verifiering
Innan testmjukvaran tas i drift så verifieras den mot en specifikation som säkerställer att de krav som finns i testspecifikationen är uppfyllda. Resultat protokollförs som en verifieringsrapport.


 ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in