Produktförvaltning

Under denna del finner du hur viktigt det är att en produkt tas om hand och följs upp under hela dess livslängd.
Att förbise någon av följande punkter kan resultera i dyr produktion och sena leveranser. Vi har erfarenhet och rutiner för att följa produkter genom flera generationer och därmed se till att de konstrueras, produceras, dokumenteras och uppdateras på ett säkert sätt.
 

  • Revisionsuppdatering
  • Komponentbevakning
  • Teknisk support
  • Kostnadsuppföljning
  • Produktliggare 


ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in