Konstruktion

Vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder, från förstudie till färdig produkt i tillverkning. Med kompetens inom både digital och analog elektronik samt medarbetare med ett brinnande intresse för ny teknik, tar vi ett stort engagemang och arbetar nära våra kunder hela vägen. Under konstruktionsfasen finns stora möjligheter att utforma produkter med miljön i åtanke.

Förstudie
Ibland är det inte lämpligt att direkt köra igång en omfattande produktutveckling. För att få ett bredare beslutsunderlag så kan vi istället börja med en förstudie. Denna kan ge svar på vad produkten kommer att kosta i tillverkning samt hur stort utvecklingsuppdraget blir. Vi kan också ta fram ett ”demo-system” för att prova om produkten är realiserbar.

Specifikation
Första delen i ett utvecklingsprojekt är att skriva en teknisk kravspecifikation om en sådan inte är tillhandahållen av kunden. Dokumentet bör innehålla kundkrav, tekniska krav och referenser till gällande myndighetskrav.

Utveckling
Vår mycket långa erfarenhet av elektronikutveckling gör att vi ofta kan använda tidigare gjorda designblock till helt nya produkter. Det ger kortare utvecklingstid och tillförlitligare konstruktioner. De flesta produkterna innehåller numera någon form av mikroprocessor. Vi har erfarenhet av ett stort urval microcontrollers och digitala signalprocessorer. Vi lägger stor vikt vid EMC, testbarhet och monteringssätt.

CAD layout
Vi tar fram schema och layoutunderlag i programvaran PADS/Innoveda där vi skapat ett eget beprövat komponentbibliotek. Med känsla och erfarenhet tar vi fram produktionsanpassade mönsterkort på mycket kort tid.

Mjukvara
I första hand utvecklar vi hårdvarunära mjukvara för signalprocessorer och microcontrollers. Större mjukvarujobb görs ihop med vår samarbetspartner BnearIT.

Verifiering
De konstruktioner vi tar fram ska självklart fungera på ett tillförlitligt sätt. Med kravspecifikationen som grund skapar vi en formell verifieringsspecifikation där alla testresultat protokollförs.

Projektledning
För att genomföra ett uppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt så ansvarar en av våra projektledare för att uppdraget utförs enligt överenskommelse. Alla utvecklingsuppdrag hos oss sker i projektform.

Myndighetskrav
De krav och normer som finnas från olika myndigheter på produkter, är något vi kan hjälpa er med. Vi har erfarenhet av mycket hårda krav på produkter då vi utvecklat medicinsk utrustning som säljs internationellt. Vi har ett eget EMC labb och egen utrustning men är även medlemmar i Luleå Tekniska Universitets EMC labb där vi kan utföra mängder av olika prövningar. Om produkten inte kan självcertifieras så hjälper vi till med slutgiltig test hos auktoriserad myndighet.

 ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in