Systembild
Vårt system möjliggör en effektivare betongproduktionsprocess, genom ett mer optimerade val av betong, arbetsutförande, material och kombinationer av dess i olika systemlösningar.


Så här fungerar systemet - Trådlös mätning av temperatur i betong

En så kallad RFID-tagg (transponder), med en sensor och en sändare/mottagare, gjuts in i en betongkonstruktion. Signalerna från taggen/taggarna skickas till en extern mottagare/sändare utanför betongen. Signalen från den externa mottagaren/sändaren kopplas sedan till internet via GPRS. Informationen samlas upp i en databas där hållfastheten beräknas. Det sker genom att använda tillgänglig teori om ekvivalent härdningstid och tendenskurvor för given betongkvalitet. Via ett grafisk gränssnitt presenteras informationen om gjutprocessen. Här finns även all data tillgänglig för pågående och avslutade mätningar.


Kvalitetsuppföljning
Systemet övervakar betongkonstruktionen under härdnings-, uttorknings- och driftskeendet. Med hjälp av mätdata från sensorer i betongen kan en kvalitetsuppföljning göras vilket leder till ett effektivare byggande och med mindre risker.


All data via GPRS till vår SC-Server
Genom vår webbaserade applikation är det enkelt att följa temperatur och hållfasthetsutvecklingen av gjutningen via internet.


Realtidsstatus under gjutprocessen
Systemet kontrollerar temperaturen i betongen tillsammans med den betongkvalitet som använts för att precentera informationen digitalt och grafiskt. Processen övervakas upp till 4 veckor efter gjutningen därefter arkiveras den i databasen.


Spara pengar
Den stora kostnadsminskningen nås genom mindre överhållfasthet, snabbare omloppstider och bättre utnyttjande av prefabproduktionsanläggningar.


Miljö
Miljöförbättringen nås genom effektivare utnyttjande av prefabproduktionsanläggningar. Produktionsledaren behöver inte åka ut till platsen enbart för att kontrollrea processen, utan kan göra det direkt i sin dator , surfplatta eller telefon.


Kundfördelar
Säkrare tidsplaner och en process utan obehagliga överraskningar. Information från gjutningen finns även sparad som trygghet för att gjutningen varit godkänd.


Snabb och enkel installation
Installationen av sensorerna är enkel och tar mindre än fem minuter. Taggen monteras på ett armeringsjärn och mastern på vägg eller stolpe intill. Data kan kontrolleras direkt efter installationen via dator, surfplatta eller mobiltelefon.


Optioner
Handburen enhet som komplement vid installation och datainsamling. Längd på tempsensorn Fuktsensor är på gångSystemet
Databasen håller koll på sensorer via en master. Via gränssnittet kan all data och statistik vara åtkomlig för de med användaraccess. Här finns alla arbetsplatser/mätplatser angivna där gjutning skett med taggar och resultatet sparat. Server: Windows 2008 alt. 2012, SQL 2008 alt. 2012, Windows IIS.


Ferusa, Master
Mastern är enkel att placera I närheten av arbetsplatsen. All data från sensorerna hämtas upp via radio och skickas via GPRS till databasen. All kommunikation är trådlös men en läsarräckvidd på 50m och en batterikapacitet på 5 år. Varje master kan hantera 30 sensorer samtidigt.


 

Themisto - Transpondern
Transponderns elektronik är ingjuten i polyamidplast. Den har två lysdioder som är till hjälp vid installation och monteras enkelt på ett armeringsjärn med två buntband. Taggen har en batterikapacitet som räcker en månad då mätintervallet är var 15:e minut.


 

Nereid, Handburen enhet
En option till vårt system som möjliggör installation där GPRS saknas eller internetuppkoppling av någon anledning ej är möjlig. Handenheten kan aktivera taggarna och även läsa ur loggdata, som därefter överförs till databasen.


 

  

 ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in