ODEN - Larmsändare

En larmsändare för högsäker larmöverföring. Oden skyddar liv och egendom i offentliga byggnader och banker. Oden är konstruerad med största miljöhänsyn. T ex används inga bromerade flamskyddsmedel.

 


Testutrustning
Vi bygger upp en lämplig testjigg eller fixtur beroende på er budget, antal kort som ska testast samt vilken tid testen får ta. Numera använder vi ofta funktionstest i kombination med optisk avsyning och inbränning eller klimatcykling.
Säkra kort - Modem
Dubbelt V32 för förhyrda larmnät. Kommunicerar oavbrutet i 10-20 år. Går aldrig ner och skickar inga fel.
Säkra kort - GSM/GPRS
Bärarkort anpassat för volymproduktion med komponentval för blyfri tillverkning och mycket stor tillförlitlighet och lång tillgänglighet.
ETX
Kundanpassade bärarkort med ETX-processor och t ex PCI, HD, CD-läsare.   

 ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in