Q-dagar i ÅrreNjarkaQ-dagar är vårt företags genomgång av kvalitet och miljösystemet. Vi går igenom hela systement tillsammans.

 

 
 ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in