Vårt team på ElectroTech. Specialistområden finner ni i fliken medarbetare.
Ägare och styrelse är Juha Rajala, Marie Laestander samt Stefan Nordmark.
ElectroTech Kalix AB • Industrigatan 13 • 952 31 Kalix • Tel. 0923-668 80 • Fax. 0923-668 88 Logga in